Equilibre Biercantus

Cantussen & cantuszangers

Equi­li­bre staat al jaren bek­end om het lev­eren van can­tuszangers voor Tilburg en omstreken, met zo af en toe een trip buiten de gren­zen van onze thuis­stad. Al dan niet vergezeld door onze vaste pianist, hebben Equi­lib­ris­ten zo door de jaren heen ontel­bare can­tussen mogen zin­gen en hebben zij menig stu­dent van een mem­o­ra­bele avond voorzien. Ook bin­nen TSV Plato staat Equi­li­bre hierom bek­end, met ver­schil­lende can­tussen door het jaar heen. Het absolute hoogtepunt vormt de eigen can­tus in maart, de Equi­li­bre Biercantus.

0
Geleide cantussen
0
Actieve zangers

Ben jij op zoek naar can­tuszangers of zou je graag wat meer infor­matie willen?

Vul het contactformulier in!