Waarde Bezoeker,

Welkom op de web­site van Heerendis­puut Equi­li­bre. Het dis­puut, opgericht op 24 okto­ber 1989, is onderdeel van de Tilburgse Stu­den­ten­v­erenig­ing Plato. Met de opricht­ing van het dis­puut kreeg het streven naar even­wicht in het drukke stu­den­ten­leven ein­delijk de paarse vorm, die nu te zien is door heel Tilburg. 

Môrge Pik!

Met Even­wichtige Groet,

Heerendis­puut Equilibre


Copy­right Dis­puut Equilibre